tidlige norske misjons-menn og kvinner

– i epoker og tider forut for dannelse av et eget norsk misjonsselskap er viktige for forståelsen av nettopp fremveksten av en misjonsbevegelse rotfestet i norsk jord; dette skjedde ikke i et vakuum, heller ikke her hjemme, men flere personer hadde stått i fremste rekke for å vekke mosjonstanken og misjonsiveren, selv om hoved-impulsene kom “utenfra”;

– les om disse personer på disse sider :

Stengt for kommentarer.