lutherstiftelsen

 

– les om denne særnorske organisasjon for utbredelse av den kristne tro i Norge; hvordan den kom i stand og hva som var dennes formål. Videre om hvordan den virket, især ved utsendelse av bibelbud.

 

– les videre her :

Stengt for kommentarer.