gisle johnsons “bibel-læsninger”

– var det svært mange mennesker som ble preget av, både blant “leg og lærd”, om det er mulig å benytte et slikt uttrykk, når vi taler om en bevegelse og “vekkelse” som i sin karakter gjerne i endrede former viderførte H.N. Hauges vekt på en myndiggjøring av den enkelte troende;

– her er gjengitt enkelte slike tids-uttrykk for hva Gisle Johnsons bibellesninger betød :

Stengt for kommentarer.