christian høy müller

– er en 1800-talls prest av stor betydning for vår felles kristne arv; hans liv fortjener å trekkes fram i flere sammenhenger, men når han i første rekke trekkes frem blant de “johnsonske” prester, er det fordi han sto midt i den strømning som fløt i vårt land især fra midten av århundredet og som universitetslærer og forkynner Gisle Johnson sto i ledelsen av.

Det var en vekkelses-tid som førte fruktene videre fra den bevegelse Hans Nielsen Hauges liv ga støtet til og videreførte denne i en sann evangelisk ånd.

Nedenfor kan du også lese videre om hans biografiske data, i første rekke inntatt i boken av O. Sørensen : “Prædikener og Breve” fra 1887. Her gjengis familiens egen beretning, først og fremst hans søstres, om broren Christians liv. Fra mange kilder fremkommer også opplysninger om hans far, sogneprest Brostrup Müller, som på bakgrunn av sin ungdoms kontakt og vennskap med sogneprest Christian Høy helt tilbake fra deres felles skoletid ved Drammen Lærde Skole fra 1820, gav sin egen sønn Christian mellomnavnet “Høy”. Christian Høy Müller ble født på Loppen Prestegaard 24. januar 1834 og gikk bort allerede 22. september 1881, kun 48 år gammel. Les også om hans kjære far Brostrup Müller her :

– og les mer om Christian Høy Müller på disse sider :

Stengt for kommentarer.