“eksterne” røster om haugianerbevegelsen

 

– svært mange rundt omkring i vårt land hadde et syn på/en oppfatning om Haugianerbevegelsen og haugianerne, især slik bevegelsen ytret seg lokalt og slik tilhengerne framstod. Noen av disse røster var berørt av “rørelsen”, men stod allikevel på utsiden. Mens enkelte i samtiden også var særs kritiske sto som en kirkelig “motpol”; det kunne være fristende å overse disse; men det er ikke rett av ettertiden;

– les her om ulike slike oppfatninger :

Stengt for kommentarer.