familier og slekter påvirket av haugianismen

– utallige slekter og familier ble dypt berørt av den haugianske vekkelse og bevegelse blant vårt folk – i den betydning at en større del av vedkommende slekt bragte vekkelsen med seg i samtiden og inn i etterslekten. Her kan du lese om enkelte slike slekter, som har fått vidtrekkende betydning også for mennesker i deres omgivelser;

– les derfor her om :

Stengt for kommentarer.