halvor strand

 

– var en kjent Haugianer i Drammen og en av Hauges Venner. Han var farver og er også beskrevet kort i boken av Ola Holst : “Norske Farvere”.

Her står det også : “H(alvor) Strand på Fr.hald. senere i Drammen (hvor han også var kjøpmann): g. m. Guri Olsdtr. Skjervem fra Aal, død 1835. svigerinne av Ole Mjelva og moster til Ole Olsen Sando og Erik Olsens kone.

H. Strand som var blant de ledende Haugianerne i Drammen, skal være kommet fra Berg ved Fr.hald. Det var Haugianerne Tollef Bache, Iver Olsen Gabestad, Hovel Helseth og H. Strand som 26. mars 1818 anla det som senere skulle bli Solberg Spinderi. Hans Nielsen Hauge var medeier for 1/8 fra 1. oktober 1818.

– Søstrene Guri Strand og Gro Mjelva var i unge år «frimodige og dygtige til at tale Guds Ord og reiste meget for at bekjende sin Tro». Iflg. «Drammens hi­storie» skal Guri Strand ha utgitt en interessant religiøs selvbiografi”.

Stengt for kommentarer.