kristoffer hoen : presentert i artikkel i uke-avisen “bondebladet” 7. juni 1918

– som del av artikkel om den norske bonde på Tinget i april-juni 1814; “Bondebladet. Blad for jordbruk og bondesamskipnad” ble utgitt hver fredag over flere år. I denne interessant artikkel – eller rettere artikkel-rekke – blir Kristoffer Hoen gitt en interessant beskrivelse især knyttet til hans betydning for “bondesaken” :

 

Stengt for kommentarer.