“paa gud alene vil jeg haabe” : salme av tollef olsen bache

– gjengitt i boken fra 1849 :  “En Deel af T.O. Baches Levnetsløb : tvende Betragtninger samt adskillige af hans religiøse Breve”. Sidene 161-162. Salmen forfattet i 1825.

baches levnetsløb s 167baches levnetsløb s 168

Stengt for kommentarer.