harkel johnsen myhrebøe (myrebøe)

– var en kjent skikkelse innen legmannskretser under store deler av 1800-tallet; han ble født i Grytten i Romsdalen i 1808 og giftet seg med Kari Olsdatter, født i Kvam i Gudbrandsdalen i 1816. Myhrebøes liv var innholdsrikt og omskiftelig, idet han både flyttet mye og reiste mye omkring. I avisenes omtale av hans liv etter hans bortgang 18. november 1898, kommer det fram svært mye ved få ord, slik som i denne artikkelen fra avisen Folkets Vel for 23. november, og likeledes i denne artikkelen i Morgenbladets “aftenutgave” for 18. november.

– les også videre om :

– les her Harkel Johnsen Myhrebøes egen levnedsbeskrivelse :

Stengt for kommentarer.