anders redal : presentert av h.g. heggtveit

 

–  fra Heggtveit’s verk  : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede – et Bidrag til dens Historie”. Andet Bind – Anden Afdeling”.

Andre kilder forteller også om Anders Redal og den spesielle perioden i 1830-årene i Naustdals-traktene i Sunnfjord, da flere unge kom med i vekkelses-bevegelsen; det var tale om både kvinner og menn. Blant de mest kjente er brødrene Lars Anders Redal (1811-1896) (kalt bare Anders) og Lars Redal (1816-1899). Deres nære slektning Torstein Redal (1812 – 1844) kom tidlig med i vekkelsesbevegelsen.

En av de mest betydelige sunnfjordske legmenn fra generasjonen etter Hauge var Anders Nielsen Haave’s fortrolige venn Anders Redal.

Stengt for kommentarer.