grus aune : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie. Andet Bind. Haugianismens Tid. Anden Halvdel. 1821 – 1850. Christiania 1912-1920.

 

– fra s. 259 – 260 :

Bekjendt blandt Haugianerne i Rindalen var ogsaa Grus Aune, født der 1790, en Søn af Gaardbruger Ole Olsen Aune og Hustru Eli Olsdatter Almberg.

Faderen ansaaes for en alvorlig Kristen.

Da H.N. Hauge senhøstes 1801 kom til nysnævnte Dal, tog han ind paa Aune og holdt der Opbyggelse, som den unge elleveaarige Søn senere aldrig kunde glemme.

I sin Alderdom fortalte han følgende om sine Indtryk af Hauge dengang :

Saadan Tunge maa jeg sige, jeg ei har hørt og ei faar høre i dette Liv“.

Stengt for kommentarer.