anders grøndalen (grøndahl) : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821-1850. Christiania 1912-1920.

 

– fra s. 669 :

Fra omkring 1797 havde Vækkelsen slaaet Rod i Ullensaker, hvor Hauge og de gamle Venner ofte virkede. Paa Grøndalen i denne Bygd blev tidlig flere af Familien vakte. Under en Opbyggelse som Hauge holdt der, blev Faderen Anders og straks derefter Sønnen Christopher (1784-1864) overbeviste af Sandheden. Førstnævnte flyttede siden til Christiania; her nedsatte han sig paa Kuskebakken i Nærheden af gamle Akers Kirke, omtrent der, hvor Maridalsveien 17 nu er. Her boede han til sin Død ca. 1820.

Den nævnte Søn (Christopher Grøndahl/red.) reiste en Tid i sin Ungdom og holdt Opbyggelser sammen med Hauge, fulgte Vaaren 1800 med ham til Danmark, hvor han blev udlært til Bogtrykker, virkede derefter som Faktor i Christianssand og grundlagde i 1812 det bekjendte Grøndalske Bogtrykkeri og Forlag, som han drev med fremragende Dygtighed til sin Død.

Stengt for kommentarer.