david tostensen skjefstad

 

Siden under skriving.

Skjefstad var haugianer og ble svigerfar til Lars Olsen Skrefsrud. les om Skrefsrud her:

Stengt for kommentarer.