“som hjorten efter ferskt vand skriger”

 

¤

«Som Hjorten efter ferskt Vand skriger, Saa skriger og min Sjel og higer og tørster efter dig, min Gud.

Naar skal jeg dig, o Herre! linde og med de christelige Sinde Mig glæde ved din Naades Lys.

¤

Min Længsel er med dem, at vandre, Som i sand Gudsfrygt med hverandre I Christi Sind forenet er.

Med glade Hjerter Herren prise Og i sin Vandel daglig vise De jage efter Hellighed».

Stengt for kommentarer.