hans ekstadstuen : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Andet Bind. Anden Afdeling. Christiania 1912-1920.

 

– Hans Ekstadstuen i Vardal/Toten. Siden er under skriving.

Stengt for kommentarer.