ole øvreby i tyldalen : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Andet Bind. Anden Afdeling. Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920.

– fra s. 679 :

I Annekset Tyldalen (anneks til Tønset/Tynset/red.) fandtes tidlig adskillige Haugianere.

Den første, som begyndte Virksomheden her, var Ole Øvreby. Han tog engang Skræppen paa Ryggen og besøgte Hauge paa Bredtvedt og modtog af ham rig aandelig Veiledning og en kraftig Tilskyndelse til at fortsætte Arbeidet for den gode Sag.

Øvreby talte ikke meget, med ledede Opbyggelserne, var især Forelæser og deltog med korte Vidnesbyrd og Bøn. Han var det aandelige Midtpunkt her; alle de andre samlede sig om ham for at søge Raad og Veiledning. Han døde paa Søgaard i en høi Alder.

Stengt for kommentarer.