amund knudsen brekke

 

– var en mindre kjent, men allikevel betydningsfull, Haugianer på Sunnmøre; han blir nevnt som den som omkring 1822 ble redskap til Berthe Canutte Aarflots fornyelse som en kristen. Siden er under skriving.

Stengt for kommentarer.