andrea andersdatter nyhuus : h.n. hauges første kone : presentert av h.g.heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821-1850.

 

– fra s. 670 :

I Næs paa Romerike blev der ogsaa i Hauges Dage tændt aandelige Lyspunkter hist og her. En af de tidligst Vakte var nysnævntes (H.N. Hauge) første Hustru Andrea Andersdatter Nyhuus, født der 1785, en dyb, sjelden elskelig og alvorlig Kristen, som imidlertid døde allerede 19. Desember 1815 efter 11 Maaneders Ægteskab med Hauge og efter at have født ham Sønnen, den senere bekjendte Provst, Andreas Hauge (1815-1892).

Stengt for kommentarer.