hans nielsen hauge paa kongsvinger og i omegnen : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : «Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie». Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821 – 1850. Chra. 1912-1920.

 

– fra s. 675 :

Paa Kongsvinger og i Omegnen var der en Del Haugianere baade i ældre Tid og udover gjennem en lang Aarrække.

De Gamle beretter, at Hauge engang reiste gjennem Solørbygderne (Meddelelser fra mange samtidige Haugianere ved Gunnar Løfsgaard, Aasnæs. Oplysninger og Meddelelser fra Ole S. Repshus, Hof, Solør, og Sogneprest John Johansen Bergqvist).

I Vaaler standsede han paa Gaarden Eig, paa Holmen i Aasnæs var han inde; nogle Mænd der drak og trættede, Hauge lagde Haanden paa den enes Skulder og sagde venlig : “Ved du, hvad det er for en Herre, som regjerer dig ?

Og der fulgte en saadan Kraft med disse Ord, at Manden derved blev vakt og kom til Omvendelse. Han hed Amund Nilsen, virkede siden paa forskjellige Steder i 10 Aar og døde i Aasnæs.

Nysnævnte Lægmand (H.N. Hauge/red.) fortsatte sit kristelige Kjærlighedsarbeide og holdt nogle Opbyggelser i Grue.

Stengt for kommentarer.