jens marius giverholdt : presentert i “norsk forfatter-lexikon”

– 1814 – 1880; Andet Bind, s. 381 – 382;

Giverholdt, Jens Marius, Søn af Fourer i Artilleriet Poul G. og Vedastine Margarethe Schouwerøe, er født i Bergen 13 December 1848, blev Student med Laud fra Stavangers Latinskole 1868 og theologisk Kandidat med Laud i December 1873.

Han traadte i 1876 ud af Statskirken og stiftede i Kristianssand en Frimenighed af den saakaldte nyevangeliske Retning. Som denne Menigheds Forstander virkede han til Maj 1882, da han flyttede til Throndhjem, hvor han senere har været Forstander for en lignende Menighed.

Gift med Emilie Mønnich fra Kristianssand.

(1) Hyrde-Røsten. Et Blad for Søndagsskolen og Hjemmet, Redigeret af Kand. theol. M G. Aarg 1-4. Kr sand 1876—78.

(2) Hyrde-Røsten. Et evangelisk-luthersk Opbyggelsesblad. Udg. af Kand. M. G. Aarg, 1—4. Throndhjem 1883—86, 8,

Lammets Pris. Sange for Søndags-Skolen og Hjemmet. Udgivne af M. G. Kr.sand 1878. 16. 224 S. — (Ny Udgave). Thjem, 1884. 16. 80 S (Ny Udg.) Thjem 1884. 16. 128 S. (Jfr. Norsk Bogfortegnelse f. 1885, S. 46).

Blaaveisen, Et Blad for Søndagsskolen og Hjemmet. Udg. af Kand. M. G. Aarg. 1—5. Thjem. 1882—86, 4.

Zions-nyn, Sange for Bethanias barnesyforening. Udg. af M. G. Thjem 1885. 16. 32 S.

Stengt for kommentarer.