“christiania opfostringshuus” (christiania opfostringshus)

– eller “vaisenhuset” er nevnt i ulike kilder og nevnt som utgangspunkt for et rikt sosialt og almennyttig virke ut fra hovedstaden Kristiania;

her er i utgangspunktet noe som er nevnt om denne institusjon og som finnes offentlig tilgjengelig :

 

– så langt kilder tilgjengelige på internett; av boklige kilder framkommer videre at vaisenhuset mottok støtte både til drift og oppbygging av kapital via diverse legater og milde gaver fra hjemmets/sakens velyndere, samt at det i mange år tilfløt hjemmet midler gjennom en særegen “korn-/salt-skatt” : 1 % av hver tønne korn og salt importert til hovedstaden (opphevet ved lov først gjeldende fra 1847); videre kom prosenter fra andre former for bøtlegging o.a., samt at skolen/hjemmet selv skaffet seg jevnlige inntekter slik som ved “sang-opvartning”.

Ikke minst på altså nevnes det som fremkom tidligere på siden,  stiftelsens drift av et boktrykkeri : dette er interessant, siden det viser seg at boktrykkeriet fikk en sentral rolle ved trykking av religiøs litteratur, slik som salmebøker. Her kan du lese om nettopp denne virksomheten, som har vært av betydning på flere måter : for eksempel at forut for at dette konkrete trykkeriet ble kjøpt og overtatt av “vaisenhuset” var det i flere år før og etter var eiet og drevet av Jens Ørbeck Berg, som vi vet trykket flere av Hans Nielsen Hauges første bøker.

– les videre om trykkeri-virksomheten her :

Stengt for kommentarer.