salve nielsens “hædersdaad” i november 1821: da briggen “anne catharine” sank

 

Hædersdaaden2Skibsulykken i november 1821 som involverte den norske briggen “Anne Catharina” og den danske “redningsmann” sluppen “Ingeborg” ble beskrevet i ettertiden, fordi den involverte en heltedåd som beveget samtiden sterkt.

Også vår nasjonalskald Henrik Wergeland skrev om denne spesielle hendelse i et mindre stykke. Her refereres kort fra dette :

«Vi mangle ikke udmærkede Exempler paa en skjøn Udøvelse af Menneskekjærlighedens Dyd. Vor Landsmand Salve Nielsens Daad er os i friskt Minde. I aaben Søe, omdreven i tre kolde, mørke Efteraarsdøgn paa et Vrag, redder han sig alene med høieste Livsfare til et forbiseilende dansk Skib, hvis Skipper, med Ophold for sin egen Reise og skjøndt han ikke kunde i den rasende Storm ganske nærme sig til Skibet, dog søgte at holde sit Skib saa nær som muligt, seilende bestandigt i en stor Kreds om Vraget, forat optage dem, der derfra skulde mægte at redde sig ved Svømmen.salve-nielsen2

Men Salve Nielsen, neppe selv reddet, endnu forfrossen og udmattet af de udstandne Lidelser, udholder ikke Synet af sine Ulykkesbrødre — trods den øiensynligste Dødsfare, trods Advarslen : «spild nu ikke Guds Velgjerning at have reddet dig !» kaster han sig i Baaden — er atter alene i den vilde Søe, i Dødens Gab — anstrenger sine sidste Kræfter, nærmer sig det drivende Vrag og redder alle de Efterladte».

På samme måte ble hendelsen viet en hel bok utgitt så tidlig som i 1822 med tittel : “Hædersdaaden : en Skizze”. Forfatter var den bekjente Peder Pavels Hielm (1781-1846). Boken er svært detaljert og lesverdig. Les den her :

Bildet (tegningen) over, som illustrerer hendelsen i Nordsjøen, er laget av A. Halvorsen, fra november 1822. Bildet kan du se nærmere på her :

Stengt for kommentarer.