“hædersdaaden” : utført av salve nielsen fra kragerø

 

– her er gjengitt A. Halvorsens tegning av hendelsen i Nordsjøen i slutten av november 1821. Tegningen er datert Novbr 1822 (se teksten under) :Hædersdaaden2

 

 

 

“Hædersdaaden”

“Briggen Anne Catharine kantrede i Nord-Søen Natten imellem den 24de og 25de Novbr 1821, drev siden om som Vrag, indtil den 27de s.M., da de overblevne af Mandskabet bleve bjergede ved den danske Slup Ingeborg ført af Capt H.H. Christensen, der gjorde alt hvad der stod i hans Magt for at komme opp under Vraget, men denne hans menneskekjærlige Bestræbelse havde alligevel blevet frugtesløs, om ikke Briggens egen tappere og uforfærdede Styrmand Salve Nielsen fra Kragerø havde kastet sig i Søen og svømmet ombord til Sluppen, og siden med dennes Skibsjolle reddet sine ulykkelige Skibskammerader”.

– les boken om “Hædersdaaden” her :

 

 

 

 

Stengt for kommentarer.