h.j. myhrebøe : “i tønsberg”

 

– fra boken “Oplevelser og erindringer” – s. 14 – 15 :

 

I Tønsberg.

I Drammen blev det bestemt, at jeg skulde til Tønsberg i Farverlære og være der i tre Aar for blot Kosten. Det var ikke let, og et Fængsel for min Frihed, men maatte udholdes. Om Søndagene fik jeg dog reise paa Landet og vidne om min Tro.

I Tønsberg var ellers Erik Olsen, min Mester, og Harald Hansen Guds Ords Forkyndere; men der var tørt, det vilde ikke slaa an der; heller lidt bedre paa Landet omkring Byen.

 

– 15 –

 

Jeg kom i Tønsberg i en svær Kamp med mig selv, var utilfreds med mange Ting. I de tre Aar, jeg var der, virkede jeg om Helgene sammen med andre ced Opbyggelser i Laurvig, Andebo, Kodal, Ramnæs, Vaale, Botne, Hof, Sande, Drammen, Eger, Lier, Kongsberg og Modum.

Paa hvert Sted var der nogle kristeligsindede Familier, som vi tog ind til, og som veiledede os. De var af ens Tænkemaade i Kristendommen, og havde stor Omsorg for sine Medmennesker. Regjeringens Forfølgelse var nu stanset, og Presteskabet lod os gaa. Stille drog vi frem, formanede til Omvendelse og styrkede hverandre i Livet i Gud. Vi mente det vel med alle; Omsorgen for Sjæles Frelse drev os.

Stengt for kommentarer.