lokal-beskrivelser fra tidligere tider

 

– det er viktig å formidle til ettertiden inntrykk fra steder i Norge – og ulike menneskers beretninger om sine inntrykk – for å bevare respekten for det våre forfedre utrettet av en karakter som går ut over nettopp tid og rom. Vi konsentrerer oss i hovedsak om steder og beretninger om slike som knyttes direkte eller indirekte til den religiøse oppvåkning som fant sted primært i det nittende århundrede, men også sannferdige beretninger om levekårene for almuen under den tids ytre omstendigheter.

– les derfor her om :

Stengt for kommentarer.