“i gamle dage” : presentert av olaf olafsen

 

– Fortællinger og Skildringer fra Hardanger. Bergen 1908.

– les her kapittel om :

Forord. Da jeg skrev min Bog Ullensvang, maatte jeg af Hensyn til Rummet udelade en Del Fortællinger, som jeg havde tænkt at tage med. Jeg udgiver dem nu i en særskilt Bog, forøget med nogle Fortællinger og Skildringer fra andre Bygder i Hardanger. Naar jeg har dristet mig hertil, er det dels fordi jeg ønskede, at mange af de her nævnte Mænd og Kvinder skulde erindres blandt os, og dels fordi jeg troede, at mange af de meddelte Oplysninger kunde have personalhistorisk Interesse for en og anden. Men det, jeg særlig har taget Sigte paa, er at give kulturhistoriske Billeder fra forskjellige Tider; derfor har jeg søgt at vælge saadanne Fortællinger, som skriver sig fra forskjellige Forholde, Livsvilkaar og Dannelsestrin, for at Billederne kunde i sin samlende Helhed virke som en tro Afspeiling af Forholdene. Under denne Synsvinkel ønsker jeg, at dette lille fordringsløse Forsøg maa sees. Om det har lykkedes mig at naa min Hensigt, faar da andre bedømme.

Stengt for kommentarer.