“et stormveir” – billede fra vækkelsestiden i femtiaarene

 

Siden er under skriving.

– av Margrethe.

Kristiania. P.T. Mallings Boghandel Forlag. 1887.

Stengt for kommentarer.