christian høy

 

– var en stillfarende, men kjent prest i Thelemarken; han er beskrevet i ulike kilder og på en udelt positiv måte. Christian Høy ble født 20. november 1803 som sønn av kontorist Christian Høy, opprinnelig fra Kongsberg, og hustru Anne, født Hesselberg, datter av res.kap. i Strømsø, Peder Nyborg Hesselberg, og hustru Marthe f. Paludan.

– les ulikt om sogneprest og prost Christian Høy her :

Stengt for kommentarer.