gustav adolf lammers : presentert av j.l. qvisling

 

– i boken : “Gjerpens prestgjelds og presters historie”. Af J.L. Qvisling. Provst. Skien 1904.

 

– her står nevnt på s. 294 :

“I Skien var den bekjendte Gustav Adolf Lammers bleven sogneprest i 1849. Han var, ligesom Rode, født i Kjøbenhavn og ligeledes i officersfamilie, et Par Aar yngre end Rode, født 26/5 1802.

Hans Fader var senere generalmajor Ernst Anton Lammers.

Lammers var en svoger af Rode og gift med hans søster Henriette Nikoline. Efter tidligere at have været hospitalsprest i Trondhjem fra 1827, var han i 1835 bleven sogneprest i Bamle. Mens han var i Bamle, var han storthingsmand fra Bratsberg paa thingene i 1839 og 1842.

Først et par aar efter Rodes afreise fra Gjerpen, begyndte “den Lammerske bevægelse” at tage en udpræget ukirkelig retning.

Stengt for kommentarer.