bønder på tinget i 1814 – fra “bondebladet” 7. juni 1918

 

“Bondebladet. Blad for jordbruk og bondesamskipnad” – utgitt på Voss;  dette er en interessant artikkel om bønder innvalgt på Tinget i april/mai 1814; her er mot slutten av 1. utdraget nevnt 2 førere blant bøndene den gang – disse to kan du lese nærmere om – nemlig Kristoffer Hoen og John Sørbrøden (Sørbrøn);

– i andre utdraget er nevnt 4 andre ledende bønder på Eidsvold, nemlig lensmann (og bonde) Ole Apenæs, Teis Lundegaard, så en som karateriseres som kanskje “den evnerikaste”, nemlig Tollev Huvestad, og så til slutt en riktig “austlands-kakse” fra Svennes i Biri, Anders Lysgaard. Les videre her det andre utdraget i artikkel fra Bondebladet fredag 14. juni 1918;

– men her er første utdraget fra 7. juni 1918 :

 

 

 

 

 

 

Stengt for kommentarer.