bønder på tinget i 1814 – fra “bondebladet” 7. juni 1918

 

– “Bondebladet. Blad for jordbruk og bondesamskipnad” – utgitt på Voss;  dette er en interessant artikkel om bønder innvalgt på Tinget i april/mai 1814; her er mot slutten av utdraget nevnt 2 førere blant bøndene den gang – nemlig Kristoffer Hoen og John Sørbrøden (Sørbrøn); men vi kommer tilbake med andre navn av bondestanden.

 

Stengt for kommentarer.