markante personer blant vår bondebefolkning innen politisk virksomhet utover 1800-tallet

– kan du lese litt om på disse sider; etter som den “politiske oppvåkning” grep om seg og vårt politiske system åpnet kanaler for et utvidet engasjement, ser vi at det vokste fram ledere blant “almuen”.

– les derfor videre her om :

Stengt for kommentarer.