den norske bondestands fordringsløshet og godtroenhet

 

– er karakteristika som benyttes om den norske bonde i sin alminnelighet. Et mangfold av kilder beskriver eksempler på dette – og noen slike vil du finne her :

Stengt for kommentarer.