søren daniel schiøtz : presentert av oluf a. løwold

 

– i boken : “Fra Dalene. Gammelt og Nyt”. Samlet og optegnet af Oluf A. Løwold. Stavanger. Dreyers Bogtrykkeri. 1895.

 

– på sidene 38 – 39 er nevnt følgende :

Foged 1830 – 1860, en Søn af Sogneprest til Tysnæs Peder Schiøtz (død 1805) og Sophie Christine Jochel født i Thingvold 13/3 1796, tog 1818 Præliminærexamen og blev s. A. juridisk Examinat; var først Copist, derpaa 3 Aar const. Sorenskriver og blev 29/11 1830 Foged i Jæderen og Dalene, entl. 1860, død 4/1 1863.

Om ham og hans Forhold til Herrnhuterne se Wexels Tidsskrift for Kirkevæsen og Theologi III S. 207.

Han var en ivrig Lægprædikant og arbeidede meget ved Udbedelsen af Traktater.

Gift 13/9 1826 Charlotte Petrea Rosenkilde f. 22/3 1800, død 20/5 1850. Datter af Consul og Eidsvoldsmand Peder Valentin Rosenkilde og Charlotte Sophie Winsnæs.

Gift annen Gang 8/12 1859 Laura Petrea Svendsen f. 5/9 1815, død 20/5 1878.

(Langes Forf. Lex. S. 554. Stamtavle over Familien Kielland S. 87).

 

– for øvrig i samme bok s. 31 er nevnt om Hans Leierdahl Nansen, Foged i Jæderen og Dalene 1813 – 1821 :

“..blev i Septbr. 1809 Sorenskriver i Guldalen og 14/4 1813 i Jæderen og Dalene, tiltraadte Embedet i Juni 1814, bosat i Egersund, Storthingsmand fra Stavanger Amt 1814, 1815, 1816 og 1821, og døde under dette Storthing i Christiania 15/5 1821, hvorefter Exam. jur. Søren Daniel Schiøtz fra 13/6 1821 var const. under Vakansen.

– dette varte fram til Nansens etterfølger Niels Arentzen Sem tiltrådte senere 1821 (red.).

Stengt for kommentarer.