bøker om den norske kirke/de nordiske kirker

– for den som ønsker å fordype seg i vår egen norske historie knyttet til kirken her hjemme, er det et vell å hente fra; kirken som institusjon og tros-bærer har helt fra Kristendommens innførelse i vårt land vært en kanal for det budskapet kristentroen ha vært tuftet på. Mange har derfor befattet seg med kirkens historie og de ulike impulser som har preget denne.

– les derfor her videre om :

Stengt for kommentarer.