jacob breda bull : presentert i norsk forfatter-lexikon 1814 – 1880

 

– hentet fra Halvorsens Forfatter-Lexikon og gjengitt i i Norsk Forfatter-Lexikon, s. 540 – 541 :

 

Bull, Jacob Breda, Søn af Sogneprest Matthias B. (f. 27 September 1815, død 1876) og Henriette Margrethe Breda, er født i Rendalens Prestegjæld 28 Marts 1853, blev Student med Laud fra Nissens Skole 1872 og theologisk Kandidat med Haud i Maj 1876.

Han var derefter et Aars Tid Lærer ved Nickelsens Pigeskole i Kristiania, grundlagde i April 1878 Bladet «Dagen» og har senere levet som Journalist i Kristiania.

Gift 1) 29 Decbr. 1876 Gunvor Sophie Rytterager (f. 10 April 1843, død Nat til 23 Jan. 1882), D. af Proprietær Johannes R. i Hole paa Ringerike og dennes første Hustru Jakobine Lorentse Marie Hoffeldt.

Gift 2) 9 Jan. 1883 Anna Maria Augusta Bergløf (f. i Stockholm 15 Juli 1855), D. af Pianofabrikant A Th. B.

Morgendæmring. En Samling Fortællinger og Digte af unge norske Forfattere. Udg. ved J. B. B. Chra. 1879. 8. 7 Bl. 312 S Heri er af ham S. 1— 160 : Paa Grændsen, Fortælling (med et Dedikationsdigt til B.Bjørnson); S. 223—43 : Digte.

Eventyrskatten ved Krydseren. [Aarg. I—4]. Kra. 1880-83. 4. (Anonymt).

I Dagen, hvis navngivne Hovedredaktør han har været siden Bladets Grundlæggelse, har han, navnlig i tidligere Aar, skrevet de fleste originale Artikler, særlig ang. Theater, Musik og Literatur, mindre derimod de politiske Artikler.

Han er Udgiver af Krydseren (1879—85), i hvilket Ugeblad mange Bidrag paa Vers og Prosa af ham findes.

 

Stengt for kommentarer.