bamble gamle steinkirke

– har en særegen historie; den ble revet (for det aller meste) på 1840-tallet, etter initiativ fra noen få ledende i det kommunale liv, et liv av lokalt selvstyre som gjenoppsto ved innføring av Formannskapslovene i 1837, gyldig fra 1838. Dette falt svært mange – både nasjonalt og lokalt – svært tungt for brystet i de følgende år. I stedet ble den nye kirken oppført, og det i tre. Men her er den gamle kirken :

Stengt for kommentarer.