tangen kirke, skoger og drammen

– bildet er hentet fra boken : “Drammens historie”.

Dette maleri henger i Drammens Museum og er datert 10. juni 1841. Størrelsen er 33,5 x 54 cm.

Det er malt av Mathias Stoltenberg (1799-1871). Han var født i Tønsberg og døde Vang i Hedmark. Han var elev av professor C.A. Lorentzen ved Kunstakademiet i København. Stoltenherg reiste rundt i landet og  malte portretter, men han har også malt endel landskapsbilder.

Bildet viser Drammen med Tangen kirke i forgrunnen. Strømsø kirke sees også tydelig med tollboden foran, mens Smithestrøm skimtes i bakgrunnen. Til høyre for bybroen aner man Bragernes kirke.

Tangen kirke blev innviet i 1696 og blev kalt Gjenløserens kirke. Den var i likhet med Strømsø kirke en korskirke av tre, men adskillig mindre. Gulvet hadde forskjellig høyde på grunn av den sterke skråningen i terrenget. Prekestolen i barokk fra ca. 1713 er rikt utsmykket med akantusdekor. Den er skåret og malt av Thomas Olson Blix (f. ca. 1677-1729).  Både denne prekestolen og deler av den første prekestolen og altertavlen er å finne i Drammens Museums kirkeavdeling. Døpefonten fra 1784 er et praktstykke i Gjellebekk-marmor, og den er gitt av Anna Catarina sal. Peter Kleins. Den er fremdeles i bruk i den nye kirken.

Tangen kirke var opprinnelig et anneks til Sande hovedkirke, og sognepresten her skiftet med kapellanen i Skoger i å forrette. I 1752 blev Skoger eget sognekall med Tangen som anneks. Til tross for sammenslutningen i 1811 av tvillingbyene, fortsatte Tangen menighet å tilhøre Skoger helt til 1845.

Stengt for kommentarer.