utforming av den nasjonale kultur

 

– under store deler av den danske periode i Norge befant statsstyrelsen seg i København; svært mange av embetsstanden var av dansk herkomst, både sivil og geistlig. Men den folkelige kulturen kunne ikke formes til noe fremmedartet.

– les her om hvordan norsk egenart ble skattet og ivaretatt :

Stengt for kommentarer.