de(n) religiøse og folkelige vekkelse(r) under 1800-tallet

– berører et tidsspekter av hele det nittende hundreåret – tillagt de strømninger som ledet fram til 1800-tallets oppvåkning og som fikk sine ettervirkninger i de senere epoker; i vår sammenheng er det især lagt vekt på rørelser og vekkelser i kristelig betydning, ettersom vår forståelse er klar på at det kun er denne type oppvåkning som kan innebære varige endringer for enkeltmennesket og for samfunnet som helhet.

Rørelser av annen art – både politisk gjennom arbeider-oppstander og sosialt, slik som gjennom avholdsrørsler – hadde sin klare betydning, men også sine klare begrensninger, slik mange forfattere påpeker og som noe av stoffet videre omhandler;

– les derfor her videre om :

Stengt for kommentarer.