kristentro og politikk i 1800-tallets norge

– utgjør en særegen dualitet, når hensyn tas til at politikk slik vi ser denne i utvikling utover 1800-tallet ble en ny kamparena og samtidig betrakter kristendom og kristentroen som noe som primært berørte den personlige sfære;

– i dette krysnings-feltet, les her mer om :

Stengt for kommentarer.