misjonssak og måteholdssak

– er kulturelle trekk som vant stadig større innpass blant bevisste troende utover det 19. århundrede; i den protestantisk dominerte vestlige kultur, preget av den århundrelange pietistiske vekkelse, er det flere bevegelser som vinner styrke – både misjonssaken og måteholds-/totalavholdssaken ble dominerende.

– les derfor her videre om :

Stengt for kommentarer.