kirkelige stridssaker under 1800-tallet

 

– flere tros- og teologiske spørsmål engasjerte både leg og lærd utover århundret; her kan du lese om noen slike :

Stengt for kommentarer.