ulike grener av legmannsbevegelsen og nærmere beskrivelser

– inneholder viktig informasjon om vår evangelisk-lutherske kirkes indre liv og den spenning som utover hundre-året kunne spores;

– les derfor her om :

Stengt for kommentarer.