“det norske missionsblad”

 

– ble først utgitt av Nils Johannes Holm, Brødremenighetens fremste representant i Norge og prest for menigheten i Christiania, kalt hit i 1820 og i virksomhet fra 1821. Han kom den gang fra tjeneste som lærer ved Bødrevennenes skole i Fulneck i England. Les mer om N.L. Holm her.

Det norske Missionsblad utgav han selv fra 1827 til han reiste fra Norge i 1835. Bakgrunnen var hans sterke interesse for hedningemisjonen.

– siden er videre under skriving.

Stengt for kommentarer.