reformasjonens innførelse i norge

 

Betydningen av denne svært viktige samfunnsomveltning i Norges historie er ofte blitt nedtonet. Overgangen skal i stor grad ha vært fredfull og naturlig. Spesielt sett i lys av at innføringen av Lutherdommen foregikk raskt – i løpet av få år – og uten våpenbruk.

Ulike forfattere har gjennom århundredene betonet noe ulikt hva som i realititeten skjedde rundt om i vårt land. Nedenfor vil det bli referert til noen framstillinger som tjener til å opplyse om disse forhold.

Den første som her trekkes frem, er et foredrag av folkegranskeren Eilert Sundt om dikteren og presten Ole Vig.

Stengt for kommentarer.