john sørbrøn (sørbrøden) : presentert i artikkel i ukeavisen “bondebladet” 7. juni 1918

– som del av artikkel om den norske bonde på Tinget i april-juni 1814; “Bondebladet. Blad for jordbruk og bondesamskipnad” ble utgitt hver fredag over flere år.

Her trekkes John Sørbrøn frem som især en av to svært markante bønder på Riksforsamlingen på Eidsvoll i april/mai 1814. Stoffet er av avisens redaktør hentet fra boken “Eidsvoll 1814”; les delen av artikkelen her :

Stengt for kommentarer.