avholdsbevegelsen i norge

 

– har lange tradisjoner i vårt folk, særlig etter at den pietistiske bevegelse som del av reformasjons-bevegelsen slo rot i sterke kirkelige kretser især utover i det syttende århundre. Men også kristne retninger parallelt med refomasjons-bevegelsen – og også gående forut for denne, slik som den anabaptistiske retning – var sterkt preget av hellighets-idealet, der eksemplets makt overfor den svake i samfunnet var fremtredende;

– under avholdsbegelsen kan vi definere også forbudsbevegelsen, som ble en politisk faktor å regne med utover det nittende århundret. Les mer om nettopp forbudsbevegelsen på disse sider;

– les annet om avholds-idealets plass i det norske samfunn her :

Stengt for kommentarer.