norges utenrikspolitiske stilling ved overgangen til det 19. århundre

 

– danner en stor del av bakteppet for dem innenrikspolitiske utviklingen i landet på dette stadiet og den videre utvikling i viktige innenrikspolitiske saker;

 

– les om tolkning og forståelse av Norges stilling, gjennom ulike viktige personer om begivenheter her :

– les om ulike av de viktige politiske debatt-sakene her; det norske samfunn var i stor grad lagdelt – det var tradisjonelt embedsstyrt – med en stor grad av indre rekruttering til viktige posisjoner i samfunnet. Naturligvis fantes det unntak, men kontakter og kapital var viktig ved oppstart av virksomhet og ved videre karriere i ulike samfunnsposisjoner.

– blant “almuen”, det er blant den jevne borger på landsbygd og i by, har vi belegg for å hevde at de første tiår av det nye århundre, var det få store stridssaker som dannet skiller i befolkningen.

Stengt for kommentarer.