“syv-aars-krigen for 17. mai 1807-1814” : av henrik august angell

 

– utgitt i Kristiania 1911. Illustreret av A. Bloch. 352 sider.

– men Henrik Angell har også utgitt en mindre bok om selve krigføringen, med tittel : “Den sidste krigen vaar 1807 – 1814”, på kun 24 sider.

– forordet i boken lyder :

Denne bok er tilegnet Norges hær og flaate; det er deres saga gjennem syv trængselens og nødens aar som er forsøkt fortalt.

Uten denne hær og flaate hadde vi nordmænd ikke naadd frem til 17. mai-verket, ikke naadd frem til frihet og selvstændighet.

Professor Aschehoug sier i sit store verk „Norges offentlige ret“ (I. avd. side 604) : „Uten en saadan hær vilde det norske folk dengang da foreningen sønderreves og dets fremtidige stilling skulde avgjøres, neppe ha vovet at forlange og endnu mindre formaadd at erhvcrve sig nogen indflydelse paa sin skjæbne”.

Men haand i haand med hæren kjæmpet flaaten.

Det er vor sønlige pligt med tak at mindes de mænd som skrev „17.mai“ ind i vor historie med sit blod, mindes de lange aar i sult og frost paa trofast vakt, det være sig i grænseskog eller langs vor stormfulde kyst.

Vi har holdt paa at glemme disse mænd i en lang politisk strid; felttogene 1808—09 og 1814 har saaledes av nordmænd kun været beskrevet brudstykkevis. Det sidste felttog har man heller ikke kunnet skrive førend i den senere tid, idet man først nu gjennem de nyeste historiske forskninger har formaadd at se sammenhængen i Kristian Fredriks og Carl Johans politik og militære operationer.

I 1914 reises bautastener i mange bygder til minde om fædrelandsforsvarerne fra syvaarskrigen. Denne bok er skrevet i samme hensigt, skrevet i dypeste taknemlighet og med største beundring for hvad hine mænd ofret og gav.

Kristiania i juli 1913. H. Angell.

– Angells bok er en grundig analyse av begivenhetene på krigsfronten mot Sverige og langs kysten i denne avgjørende epoken i vårt folks historie. Videre utdrag er under skriving på disse sider.

Stengt for kommentarer.